İş güvenliği tabelaları

inşaat güvenlik tabelası

Şantiye girişlerinde bulunması gereken zorunlu iş güvenliği tabelası, Genelde sac tercih edilmekle birlikte kompozit, foreks, polikarbon gibi alternatif malzemelerle de yapılabilmektedir.

6331 sayılı iş güvenliği yasası  işveren  firmaları   iş kazalarının önlenmesi ve   çalışma  güvenliğinin sağlanması için ağır  müeyyidelere  tabi  tutmaktadır. İşveren firmaların  sektörlerine göre  değişen   güvenlik   tedbirlerinin  başında  uyarı ve ikaz levhaları  bulunmaktadır. Konuyla  alakalı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının   resmi gazetede yayınlanan 11 Eylül 2013 tarihli  28762 sayılı  Yönetmeliğinde iş yerlerinde ve çalışma alanlarında (Şantiye Saha ) kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir.Başlıklar  halinde  alıntılamak gerekirse aşağıdaki gibidir.

a)Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilk yardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretler

b) Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilk yardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri,

c) Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı

ç) El işareti: Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevra yapan operatörleri yönlendirmek üzere ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve/veya pozisyonlarını

d) Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti

e) Güvenlik rengi: Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen rengi

f) Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini

g) İşaret levhası: Geometrik bir şekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın kombinasyonu ile özel bilgi ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levhayı

ğ) İşaretçi: İşareti veren kişiyi

h) Operatör: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi

ı) Sağlık ve güvenlik işaretleri: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri

i) Sembol veya piktogram: Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekli

j) Sesli sinyal: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzenekten çıkan ve yayılan kodlanmış ses sinyalini

k) Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesaj

l) Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işaret

m) Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işaret

Yukarıda  belirtilen   maddelerle  ilgi olarak  tüm sektörlerin  kendi  alanlarıyla  ilgili    uyarı ve   ikaz    levhaları  çalışma  koşulları ve şartlarına   göre   hazırlanmış ve  uygulanması   yasal müeyyidelerle  zorunlu   kılınmıştır.

Daha detaylı bilgi için  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130911-6.htm           ilgili   yönetmeliği inceleyebilir. iş yeriniz için    gerekli olan   işaret ve  uyarı levhalarını   yönetmeliğin altında  bulunan  ek  kısmından seçebilirsiniz.